Công Ty Cổ Phần Vận Tải Alibaba

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:

 • Khi công ty Cổ Phần Địa Ốc Alibaba mới hình thành thì chưa có bộ phận vận tải và xe chủ yếu là phải đi thuê để đưa khách hàng đi tham quan dự án.
 • Cuối tháng 4/2016, bước đầu thành lập phòng điều hành xe đưa đón khách hàng đi dự án.
 • Tháng 5/2016: Địa Ốc Alibaba bắt đầu mua 2 xe 16 chỗ đầu tiên.
 • Tháng 6/2016: Địa Ốc Alibaba mua tiếp 2 xe 16 chỗ.
 • Tháng 7/2016: Địa Ốc Alibaba mua 2 xe 8 chỗ INNOVA
 • Ngày 7/8/2017: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ALIBABA chính thức hoạt động.
 • Tháng 8/2017: Địa Ốc Alibaba mua tiếp 2 xe 8 chỗ INNOVA.
 • Tháng 9/2017: Địa Ốc Alibaba mua tiếp 3 xe 8 chỗ INNOVA.
 • Tháng 10/2017: Theo kế hoạch đã đề ra thì trong tháng 11, Địa Ốc Alibaba sẽ mua thêm 3 chiếc xe 8 chỗ INNOVA và 1 xe RANGE ROVER.

Tất cả các xe hiện tại đều do Địa Ốc Alibaba mua và bàn giao cho công ty Cổ Phần Vận Tải Alibaba quản lý và sử dụng.

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Alibaba hiện tại hoạt động chính là đưa đón khách hàng đi tham quan dự án và phục vụ cho cấp lãnh đạo đi công tác.

Mỗi tháng, công ty Cổ Phần Vận Tải Alibaba phục vụ trên 170 lượt vận chuyển hành khách, phục vụ cho trên 2000 lượt khách hàng và nhân viên.

KẾ HOẠCH:

 • Định hướng phát triển của công ty Cổ Phần Vận Tải Alibaba là không chỉ hỗ trợ đưa đón khách hàng và anh chị lãnh đạo mà còn hướng đến mục tiêu là vận chuyển hành khách ngoài công ty và xa hơn là trở thành một đơn vị vận chuyển hành khách hàng hóa lớn mạnh.
 • Kế hoạch trước mắt của công ty Cổ Phần Vận Tải Alibaba: Ai làm việc tại Địa Ốc Alibaba cũng có xe, anh chị nào có năng lực thì công ty Cổ Phần Vận Tải Alibaba sẵn sàng cấp xe.
 • Khẳng định Vận Tải Alibaba không chỉ là một phòng mà là cả một công ty Cổ Phần Vận Tải Alibaba.