Không nên bắt các bạn Sale mới phải nhớ tất cả thông tin, nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết ngay trong ngày mới vào làm. Họ sẽ chỉ cảm thấy áp lực và sợ công việc anh chị giao mà thôi.

Hỗ trợ làm quen với công việc

Đối với các bạn Sale mới, quá trình đào tạo và phát triển ban đầu mà anh chị quản lý dành cho, quyết định rất lớn đến năng suất làm việc cũng như sự trung thành của các bạn với đội nhóm sau này.

Trước hết, anh chị quản lý phải cho các bạn Sale mới có thời gian làm quen với công việc. Muốn các bạn Sale mới tường tận tất cả kỹ năng và kiến thức công việc trong thời gian ngắn, anh chị có thể chuẩn bị sẵn những tài liệu liên quan đến công việc và công ty để các bạn Sale hình dung được những công việc sẽ phải làm, hoặc nếu cần có thể tổ chức buổi huấn luyện riêng cho họ.

Những công việc như salephone, tư vấn sơ đồ, tư vấn về chính sách bán hàng, với các bạn Sale mới bước chân vào công ty, là một công việc khá mới mẻ và đầy thách thức. Anh chị không nên bắt các bạn nhớ ngay thông tin cần thiết ở những ngày đầu tiên mà anh chị quản lý cần thư thả cho các bạn học việc, làm quen dần với công việc.

Ngoài ra, với vai trò là một người lãnh đạo, anh chị quản lý nên tạo ra sự gắn kết giữa các bạn Sale mới và các bạn Sale cũ từ những ngày đầu tiên. Có thể sử dụng những Super Sale cũ có kinh nghiệm làm thầy dạy những kỹ năng cần nắm bắt cho các bạn Sale mới. Điều này, ngoài hỗ trợ anh chị trong công tác đào tạo, còn giúp các bạn Sale có thời gian và không gian trao đổi, kết nối thông tin, tạo dựng mối quan hệ với nhau. Anh chị quản lý cần sử dụng nhiều hình thức tạo cho các bạn Sale mới cảm giác thân thiện, thoải mái để họ nhanh chóng hòa nhập vào tập thể, bắt kịp nhịp độ công việc.

Thực hiện “chính sách” rộng lượng

Ở Địa ốc Alibaba, các bạn Sale mới thường xuyên được bổ sung đáp ứng nhu cầu nhân sự tại công ty. Do vậy, người mới thường chiếm đa số trong hàng ngũ các bạn Sale của doanh nghiệp.

Các bạn Sale mới là lực lượng đầy nhiệt huyết và là sức mạnh tương lai của Địa ốc Alibaba. Anh chị lãnh đạo cần biết đặc điểm này để lựa chọn đường lối dẫn dắt nhằm khơi dậy năng lượng làm việc và sức sáng tạo của các bạn.

Với các bạn Sale mới, anh chị lãnh đạo nên chỉ dẫn từng bước ở phương pháp giải quyết công việc và thường xuyên động viên khuyến khích trên tinh thần từ tốn, kiên nhẫn. Anh chị quản lý tuyệt đối không áp dụng "chính sách cao áp" bởi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sử dụng chính sách này chỉ tạo ra hai dạng: Các bạn Sale có tính chống đối hoặc các bạn Sale có tính nô lệ. Các bạn Sale có tính chống đối sẽ gây ra thiệt hại không nhiều thì ít cho công ty, hiệu suất và thái độ chỉ là biểu hiện bên ngoài, "di chứng" về sau sẽ phức tạp hơn. Các bạn Sale có tính nô lệ sẽ thiếu chủ động, có lợi thì theo, không có chủ kiến, dần dần sẽ mất đi sự nhạy cảm, không theo kịp tiến độ công việc.

Nếu anh chị quản lý Địa ốc Alibaba tập trung vì cái lợi nào đó mà sinh ra khắc nghiệt với các bạn Sale mới, thì sẽ sinh ra nhiều tiêu cực, nhiều điều oán, mâu thuẫn và bất đồng. Hậu quả là anh chị sẽ không giữ chân được những người mới đầy nhiệt huyết và năng lượng lại cho đội nhóm.

Anh chị quản lý các bạn Sale phải nghiêm khắc với mình và với các bạn Sale cũ, nhưng phải rộng lượng với các bạn Sale mới. Có như thế, anh chị quản lý mới thu hút được các bạn Sale làm việc lâu dài với mình và nhận được sự tâm phục khẩu phục từ các bạn.

Anh chị quản lý có vai trò tạo động lực trong việc đào tạo và phát triển cho các bạn Sale mới để họ thích nghi với môi trường, với công việc, khiến họ tự tin, làm việc hiệu quả. Chuyên tâm hỗ trợ kết hợp với thái độ quản lý bao dung rộng lượng, đối với các bạn Sale mới, anh chị lãnh đạo chính là liều thuốc tinh thần có tác dụng kích thích mạnh mẽ khả năng cống hiến và nỗ lực hết lòng của họ cho công việc, cho đội nhóm.

Trích Cẩm nang quản lý Sale BĐS