Sử dụng các phong cách lãnh đạo tại Địa ốc Alibaba

Đăng 31/01/2018 bởi Alibaba_Admin

Theo các nghiên cứu, có 3 phong cách lãnh đạo cơ bản của người làm công tác quản trị: phong cách lãnh đạo mệnh lệnh, phong cách lãnh đạo dân chủ và phong cách lãnh đạo tự do. Anh chị có thể vận dụng sáng tạo khi kết hợp những phong cách lãnh đạo khác nhau phục vụ hiệu quả các tình huống trong công tác quản lý. Chẳng hạn, khi hướng dẫn các bạn Sale thực hành bán hàng, hãy yêu cầu các bạn Sale trình bày ý kiến của họ về mục tiêu hiện tại hoặc gợi ý về các mục tiêu mới…

Đôi nét về phong cách lãnh đạo

Anh chị quản lý Địa ốc Alibaba cần quan tâm đến kỹ năng lãnh đạo. Đây là kỹ năng cần thiết để anh chị có thể quản lý đội nhóm tốt và thăng tiến trong công việc. Việc lựa chọn và sử dụng phong cách lãnh đạo là một trong các kỹ năng lãnh đạo mà anh chị quản lý cần lưu ý để công tác quản trị đạt hiệu quả.

Phong cách lãnh đạo có thể hiểu đơn giản là cách thức làm việc của người lãnh đạo đối với cấp dưới. Một người lãnh đạo giỏi là người có phong cách lãnh đạo hợp lý. Điều đó thể hiện thông qua việc vừa đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của nhân viên, vừa phát huy được sức mạnh cá nhân và tập thể trong hoạt động đội nhóm cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Không ít người thất bại trong việc quản lý đội nhóm vì không nhận thức được điều này, họ đặt ra yêu cầu quá cao đối với nhân viên mới hoặc cho các nhân viên giỏi quá ít không gian để chủ động và sáng tạo trong công việc. Điều đó khiến cho các nhân viên cấp dưới thiếu tin tưởng người đứng đầu, hoặc vẫn phục tùng nhưng không cảm thấy thoải mái để phát huy hết năng lực.

Theo các nghiên cứu, có 3 phong cách lãnh đạo cơ bản của người làm công tác quản trị: phong cách lãnh đạo mệnh lệnh, phong cách lãnh đạo dân chủ và phong cách lãnh đạo tự do.

Khi lựa chọn sử dụng phong cách lãnh đạo, anh chị quản lý Địa ốc Alibaba không luôn luôn chỉ áp đặt một phong cách lãnh đạo với mọi bạn Sale khác nhau. Thay vào đó, cần lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp với trình độ và đặc điểm tâm lý, tính cách của mỗi bạn Sale trực thuộc quyền quản lý của mình.

Sử dụng các phong cách lãnh đạo

Anh chị quản lý Địa ốc Alibaba, nếu mong muốn khai thác nhiều nhất nguồn lực của các bạn Sale, gồm tài năng, trí tuệ, sự nhiệt tình, cần phải hiểu rõ về các phong cách lãnh đạo và cách thức để áp dụng chúng trong thực tiễn quản lý đội nhóm.

Trên cơ sở đó, anh chị có thể vận dụng sáng tạo khi kết hợp các phong cách lãnh đạo khác nhau phục vụ hiệu quả các tình huống trong công tác quản lý. Chẳng hạn, khi hướng dẫn các bạn Sale thực hành bán hàng, hãy yêu cầu các bạn Sale trình bày ý kiến của họ về mục tiêu hiện tại hoặc gợi ý về các mục tiêu mới. Đây là phương thức lãnh đạo kết hợp giữa phong cách mệnh lệnh và phong cách dân chủ.

Yêu cầu các bạn Sale trình bày ý kiến của họ về mục tiêu hiện tại, nghĩa là anh chị quản lý sử dụng phong cách lãnh đạo mệnh lệnh bằng quyền lực quản lý của mình. Khi đó, các bạn Sale buộc phải thi hành mệnh lệnh, buộc phải thể hiện quan điểm cá nhân. Với phong cách này, anh chị quản lý sẽ thường xuyên kiểm tra xem các bạn Sale trong nhóm có quyết tâm thực hiện mục tiêu hay không, yêu cầu các bạn Sale phối hợp với nhau để xây dựng và triển khai các mục tiêu hợp lý.

Khi gợi ý về các mục tiêu mới, anh chị quản lý sử dụng phong cách lãnh đạo dân chủ. Anh chị đóng vai trò là người gợi mở, định hướng cho các bạn Sale thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ. Các bạn Sale được phát huy sáng kiến, tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch. Với phong cách lãnh đạo này, anh chị quản lý có thể định hướng các bạn Sale tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp, để họ tập trung hơn vào việc bắt tay biến ý tưởng thành mục tiêu.

Trên đây là một trong những tình huống anh chị lãnh đạo Địa ốc Alibaba có thể vận dụng linh hoạt các phong cách lãnh đạo vào quá trình quản trị. Mục đích cuối cùng của việc sử dụng các kiểu quản lý này tại Địa ốc Alibaba là tạo điều kiện thuận lợi để các bạn Sale được phát huy năng lực, đồng thời tạo ra bầu không khí tâm lý tích cực trong quá trình làm việc giữa các bạn và anh chị lãnh đạo.

Trích Cẩm nang quản lý Sale BĐS