Nhập từ khóa cần tìm

THÔNG BÁO – CHÍNH SÁCH

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA TÂN THÀNH CENTER CITY, PHƯỚC BÌNH CENTRAL PARK

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA TÂN THÀNH CENTER CITY, PHƯỚC BÌNH CENTRAL PARK

Căn cứ Hợp đồng hợp tác giữa Công ty CP Địa ốc Chiến Binh Thép, Công ty CP Địa ốc Tia Chớp và Công ty CP Địa ốc Alibaba. Căn cứ vào Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của Quý khách hàng với các công ty trên. Nay, công ty thông báo […]

THÔNG BÁO: THU LẠI LỢI NHUẬN CÁC DỰ ÁN ALIBABA THEO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NGÀY 01/08/2018

THÔNG BÁO: THU LẠI LỢI NHUẬN CÁC DỰ ÁN ALIBABA THEO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NGÀY 01/08/2018

Căn cứ vào CAM KẾT LỢI NHUẬN dành cho Quý khách hàng. Căn cứ vào Hợp đồng thỏa thuận quyền sử dụng đất của Quý khách hàng với với Công ty CP Địa ốc Alibaba tại dự án Alibaba theo chính sách bán hàng ngày 01/08/2018. Nay, công ty thông báo như sau:    

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN HẰNG NGÀY

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN HẰNG NGÀY

Phòng nhân sự thông báo đến toàn thể CB- CNV Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về Chương trình thiện nguyện hằng ngày như một nét văn hóa độc đáo của công ty, góp phần tạo nên những nhà lãnh đạo có tâm và xứng tầm cho Tập đoàn, Quốc gia và khu vực […]

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA PHƯỚC BÌNH CENTRAL PARK 2

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA PHƯỚC BÌNH CENTRAL PARK 2

Căn cứ vào Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của Quý khách hàng với Công ty CP Địa ốc Tia Chớp tại dự án Alibaba Phước Bình Central Park 2. Căn cứ thông báo thu lại lợi nhuận 12%/6 tháng dự án Alibaba Phước Bình Central Park 2. Nay, công ty thông báo […]