Chương trình đào tạo khiến ngày càng có nhiều bạn Sale mới bán hàng tốt, chứng tỏ rằng chương trình đào tạo gắn liền với khả năng sinh lợi lâu dài và bền vững cho Địa ốc Alibaba (trích Cẩm nang Quản lý Sale BĐS, CEO Cùi Bắp).

Tăng hiệu suất làm việc đối với cá nhân

Thông qua hoạt động đào tạo, các bạn Sale có điều kiện củng cố những hiểu biết và kinh nghiệm trước đó, đồng thời, phát triển thêm các kiến thức và kỹ năng mới thông qua hướng dẫn từ Cẩm nang quản lý Sale BĐS. Đào tạo là nền tảng để nâng cao năng suất làm việc, cụ thể là khả năng bán hàng ở các bạn Sale.

Các giờ đào tạo nội bộ diễn ra mỗi ngày là thời gian để anh chị quản lý tư vấn, cung cấp kiến thức đảm bảo các bạn Sale nắm được thông tin cần thiết trước sự thay đổi của thị trường, sản phẩm. Đồng thời, thì giờ huấn luyện còn là dịp định hướng mục tiêu, yêu cầu và quy trình làm việc để các bạn Sale có cơ sở thực hiện. Đây cũng là cơ hội để các bạn phản hồi và thảo luận phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình làm việc.

Training là một trong những công cụ hữu ích giúp các bạn Sale bán hàng hiệu quả, và nhanh chóng phát triển mọi mặt, bao gồm tư duy, thái độ và các kỹ năng cần thiết để tạo ra hiệu suất làm việc.

Đảm bảo khả năng phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Như trên đề cập, chương trình đào tạo thường nhật của Địa ốc Alibaba giúp cải thiện năng lực bán hàng của các bạn Sale cũng như năng lực quản lý của anh chị lãnh đạo. Thường xuyên đào tạo, huấn luyện nhân viên bán hàng là vô cùng cần thiết, vì nó ảnh hưởng gần như quyết định đến chỉ số doanh thu và tình hình phát triển của công ty.

Đào tạo là công tác trọng tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, liên quan chặt chẽ tới sự phát triển Địa ốc Alibaba trong định hướng trở thành đơn vị phân phối BĐS hàng đầu cả nước. Điều này thể hiện rất rõ trong Cẩm nang quản lý Sale BĐS. Song song đó, với tác động duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác training tạo ra khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trước các công ty BĐS có nhiều lợi thế về uy tín, sản phẩm và đội ngũ Sale, đồng thời, giúp tránh tình trạng quản lý và làm việc lỗi thời so với thị trường bên ngoài cũng như tình hình thực tế.

Với những lý do đó, đào tạo luôn là công tác được Địa ốc Alibaba nhấn mạnh và nỗ lực thực hiện. Các bạn Sale cần nghiêm túc thực hành tiếp nhận cái mới, cái hay thông qua chương trình này để không ngừng tích lũy hiểu biết, nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Hoàng Nhung