Chuyên mục: Thông báo – Chính sách

THÔNG BÁO: THU LẠI LỢI NHUẬN 18% DỰ ÁN ALIBABA TÂN THÀNH

Đăng 23/05/2018 bởi Alibaba_Admin

Căn cứ vào CAM KẾT LỢI NHUẬN 18% trên 6 tháng dành cho nhân viên và người thân đầu tư tại Alibaba Tân Thành theo TBCS-P.TGĐ: 0012. Căn cứ vào Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đai của Quý khách hàng với Công ty CP Địa ốc Alibaba tại dự án Alibaba Tân Thành. Nay, […]

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA LONG PHƯỚC 4

Đăng 23/05/2018 bởi Alibaba_Admin

Căn cứ vào Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đai của Quý khách hàng với Công ty CP địa ốc Alibaba tại dự án Alibaba Long Phước 4. Căn cứ vào thông báo thu lại lợi nhuận 28% trên 12 tháng dự án Alibaba Long Phước 2, 3, 4 ngày 11/03/2018 đối […]

TỌA ĐÀM: MINH BẠCH TOÀN BỘ SỔ ĐỎ CÁC DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ALIBABA

Đăng 22/05/2018 bởi Alibaba_Admin

Ban lãnh đạo Công ty CP Địa ốc Alibaba thông báo đến toàn thể Nhân viên, Quý đối tác, Quý khách hàng đã và đang quan tâm đến các thông tin, chính sách của Địa ốc Alibaba. Công ty sẽ tổ chức buổi chia sẻ, thảo luận, trao đổi và minh bạch toàn bộ các sổ […]

THÔNG BÁO: ĐÓNG TOÀN BỘ BẢNG GIÁ CÁC DỰ ÁN ALIBABA LONG PHƯỚC VÀ TẬP TRUNG MỞ BÁN DỰ ÁN ALIBABA LONG THÀNH

Đăng 21/05/2018 bởi Alibaba_Admin

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. Căn cứ vào phương châm nhu cầu sản phẩm. Căn cứ vào thông báo mở bán dự án Alibaba Long Thành. Nay công ty xin thông báo đến Quý khách hàng và các bộ phận kinh doanh, các […]

THÔNG BÁO: CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG CỦA CÔNG TY

Đăng 19/05/2018 bởi Alibaba_Admin

Căn cứ vào tình hình hoạt động công ty và chế độ dành cho nhân viên. Nay Công ty CP Địa ốc Alibaba thông báo chính sách lương thưởng cụ thể như sau:    Chính sách lương thưởng (Gồm 4 trang) Xem thêm: THÔNG BÁO: THU LẠI LỢI NHUẬN 28% DỰ ÁN ALIBABA LONG PHƯỚC 10 VÀ LONG […]

THÔNG BÁO: THU LẠI LỢI NHUẬN 28% DỰ ÁN ALIBABA LONG PHƯỚC 10 VÀ LONG PHƯỚC 13

Đăng 15/05/2018 bởi Alibaba_Admin

Căn cứ vào CAM KẾT LỢI NHUẬN 28% trên 12 tháng dành cho Quý khách hàng. Căn cứ vào Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đai của Quý khách hàng với Công ty CP địa ốc Alibaba tại dự án Alibaba Long Phước 10 và Long Phước 13. Nay Công ty thông […]

THÔNG BÁO: THU LẠI LỢI NHUẬN 28% DỰ ÁN ALIBABA LONG PHƯỚC 5

Đăng 14/05/2018 bởi Alibaba_Admin

Căn cứ vào CAM KẾT LỢI NHUẬN 28% trên 12 tháng dành cho Quý khách hàng. Căn cứ vào Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đai của Quý khách hàng với Công ty CP địa ốc Alibaba tại dự án Alibaba Long Phước 5. Nay Công ty thông báo cụ thể như […]

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “MINH BẠCH TOÀN BỘ CÁC SỔ ĐỎ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ALIBABA”

Đăng 14/05/2018 bởi Alibaba_Admin

Căn cứ vào các chính sách, cam kết của Địa ốc Alibaba và căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Nay, Ban lãnh đạo Công ty CP địa ốc Alibaba thông báo đến toàn thể Nhân viên, Quý đối tác, Quý khách hàng đã và đang quan tâm đến các thông tin, chính […]

THÔNG BÁO: KÝ GỬI BÁN LẠI DỰ ÁN ALIBABA LONG PHƯỚC 12

Đăng 07/05/2018 bởi Alibaba_Admin

Căn cứ theo kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2018 – 2019 của Công ty và căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh tháng 5/2018. Để hỗ trợ cho Quý khách hàng đã mua các dự án của Công ty CP địa ốc Alibaba có được lợi nhuận thu về sơm nhất, […]

Trang 1 / 3123