Nhập từ khóa cần tìm

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA PHƯỚC BÌNH CENTRAL PARK 2

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA PHƯỚC BÌNH CENTRAL PARK 2

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA PHƯỚC BÌNH CENTRAL PARK 2

Căn cứ vào Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của Quý khách hàng với Công ty CP Địa ốc Tia Chớp tại dự án Alibaba Phước Bình Central Park 2. Căn cứ thông báo thu lại lợi nhuận 12%/6 tháng dự án Alibaba Phước Bình Central Park 2.

Nay, công ty thông báo đến Quý khách hàng và toàn thể nhân viên Công ty về thời gian chi trả tiền và lãi suất thu mua của dự án Alibaba Phước Bình Central Park 2 như sau:

 

 

 

 

Chưa có nhận xét nào

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được công bố, chúng tôi sẽ đảm bảo về tin mật