Nhập từ khóa cần tìm

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA TÂN THÀNH CENTER CITY 1

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA TÂN THÀNH CENTER CITY 1

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA TÂN THÀNH CENTER CITY 1

Thông báo đến tất cả Quý khách hàng và toàn thể nhân viên Công ty về thời gian chi trả tiền và lãi suất thu mua của dự án trên đối với những hợp đồng đã đủ 6 tháng, cụ thể như sau:

 

Chưa có nhận xét nào

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được công bố, chúng tôi sẽ đảm bảo về tin mật