Nhập từ khóa cần tìm

THÔNG BÁO: CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ LÀM VIỆC

THÔNG BÁO: CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ LÀM VIỆC

THÔNG BÁO: CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ LÀM VIỆC

Bắt đầu từ ngày 01/03/2019, Khối Kinh Doanh sẽ được giao cho bà Trương Thị Hồng Ngọc và Khối Đầu Tư sẽ được giao cho ông Bùi Minh Đức tiếp nhận quản lý và điều phối hoạt động.

 

 

 

 

 

Chưa có nhận xét nào

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được công bố, chúng tôi sẽ đảm bảo về tin mật