Nhập từ khóa cần tìm

THÔNG BÁO: ĐÃI NGỘ HIỀN TÀI KIẾN QUỐC

THÔNG BÁO: ĐÃI NGỘ HIỀN TÀI KIẾN QUỐC

THÔNG BÁO: ĐÃI NGỘ HIỀN TÀI KIẾN QUỐC

Vì vấn đề cơm áo gạo tiền, nhiều người giỏi đã đánh mất đi hoài bão “Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông”.

Sinh ra trong cõi đời, mỗi người ai ai cũng đều mang những khát vọng lớn dựng xây sự nghiệp, đóng góp cho đời. Thao thức về quê hương, về đất nước, về người trẻ, ý thức trọng trách của mình với xã hội, với quốc gia và với gia đình. Tập Đoàn Địa ốc Alibaba quyết định tổ chức chương trình ĐÃI NGỘ HIỀN TÀI KIẾN QUỐC.

 

 

 

 

Chưa có nhận xét nào

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được công bố, chúng tôi sẽ đảm bảo về tin mật