Nhập từ khóa cần tìm

THÔNG BÁO: MỞ LỚP HỌC VÕ CHO CB – CNV

THÔNG BÁO: MỞ LỚP HỌC VÕ CHO CB – CNV

THÔNG BÁO: MỞ LỚP HỌC VÕ CHO CB – CNV

Để hỗ trợ đội ngũ An Ninh trở nên chuyên nghiệp hơn trong nghiệp vụ, cũng như tạo điều kiện cho CB – CNV Tập đoàn Địa ốc Alibaba có được sức khỏe tốt, làm việc tốt, nay thông báo đến toàn thể CB – CNV về việc tổ chức lớp học võ Muay Thái kết hợp Boxing như sau:

 

 

Chưa có nhận xét nào

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được công bố, chúng tôi sẽ đảm bảo về tin mật