Nhập từ khóa cần tìm

THÔNG BÁO: THÀNH LẬP ENGLISH SPEAKING CLUB

THÔNG BÁO: THÀNH LẬP ENGLISH SPEAKING CLUB

THÔNG BÁO: THÀNH LẬP ENGLISH SPEAKING CLUB

Trong tầm nhìn tiến ra biển lớn Đông Nam Á, nhằm chuẩn bị cho nhân viên có khả năng hội nhập vào môi trường làm việc Quốc Tế, nay Địa ốc Alibaba quyết định thành lập ENGLISH SPEAKING CLUB.

ENGLISH SPEAKING CLUB

Chưa có nhận xét nào

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được công bố, chúng tôi sẽ đảm bảo về tin mật