Nhập từ khóa cần tìm

THÔNG BÁO: THAY ĐỔI ĐỒNG PHỤC THỨ 5 HÀNG TUẦN TẠI TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC ALIBABA

THÔNG BÁO: THAY ĐỔI ĐỒNG PHỤC THỨ 5 HÀNG TUẦN TẠI TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC ALIBABA

THÔNG BÁO: THAY ĐỔI ĐỒNG PHỤC THỨ 5 HÀNG TUẦN TẠI TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC ALIBABA

Phòng nhân sự thông báo đến toàn thể CB – CNV Công ty CP Địa ốc Alibaba về việc thay đổi đồng phục thứ 5 hàng tuần tại công ty.

 

 

 

 

 

 

Chưa có nhận xét nào

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được công bố, chúng tôi sẽ đảm bảo về tin mật