Nhập từ khóa cần tìm

THÔNG BÁO: THU LẠI LỢI NHUẬN CÁC DỰ ÁN ALIBABA THEO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NGÀY 01/08/2018

THÔNG BÁO: THU LẠI LỢI NHUẬN CÁC DỰ ÁN ALIBABA THEO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NGÀY 01/08/2018

THÔNG BÁO: THU LẠI LỢI NHUẬN CÁC DỰ ÁN ALIBABA THEO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NGÀY 01/08/2018

Căn cứ vào CAM KẾT LỢI NHUẬN dành cho Quý khách hàng. Căn cứ vào Hợp đồng thỏa thuận quyền sử dụng đất của Quý khách hàng với với Công ty CP Địa ốc Alibaba tại dự án Alibaba theo chính sách bán hàng ngày 01/08/2018.

Nay, công ty thông báo như sau:

 

 

Chưa có nhận xét nào

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được công bố, chúng tôi sẽ đảm bảo về tin mật