Nhập từ khóa cần tìm

CEO Cùi Bắp: Mối quan hệ hỗ tương giữa trách nhiệm và quyền lợi

CEO Cùi Bắp: Mối quan hệ hỗ tương giữa trách nhiệm và quyền lợi

CEO Cùi Bắp: Mối quan hệ hỗ tương giữa trách nhiệm và quyền lợi

“Mỗi cấp quản lí Alibaba không phải chỉ có quyền lợi của mình mà còn phải có trách nhiệm, nghĩa vụ về việc sử dụng những quyền hạn đó. Nếu quyền lợi không tương xứng với trách nhiệm sẽ dẫn đến không dám ra quyết định vì sợ trách nhiệm, hoặc đưa ra trách nhiệm hành chính nhưng không chịu trách nhiệm”. (Trích Cẩm nang Quản lí Sale BĐS –Trang 40 – CEO Cùi Bắp)

Trách nhiệm gắn liền với quyền lợi

Quản lí Sale là một nghệ thuật. Đã là nghệ thuật thì nó phụ thuộc rất lớn vào cá nhân người lãnh đạo. Đó là một người vừa có khả năng thiên bẩm, vừa có ý thức rèn luyện, học tập kiến thức và giữ mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Đây  cũng là những điều kiện tiên quyết để từ một nhân viên trở thành lãnh đạo giỏi.

Trở thành lãnh đạo sẽ có nhiều quyền lợi hơn người khác. Quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đi kèm với quyền lợi luôn luôn là trách nhiệm. Quyền lợi và trách nhiệm không thể tách rời nhau. Một lãnh đạo dù có nhiều năm kinh nghiệm đến mấy mà làm việc không có trách nhiệm, chỉ biết hưởng lợi từ vị trí của mình thì không thể nào dẫn dắt tập thể vững mạnh. Muốn có quyền lợi cần phải làm việc có trách nhiệm.

Mỗi lãnh đạo Sale Alibaba đều phải hiểu được rằng tư tưởng quản lí chủ đạo của công ty là sự hội tụ đủ 3 quyền cơ bản. Đó là quyền cá nhân với những phẩm chất vượt trội, quyền chuyên môn với khả năng bán hàng tốt và quyền pháp lý với những phương pháp đã áp dụng và những nguyên tắc chỉ đạo công việc.

Theo CEO Cùi Bắp, quản lí Sale nếu chỉ vì cái lợi hoa hồng thu được trước mắt thì sẽ sinh ra nhiều mâu thuẫn. Một quản lí giỏi là người biết nghiêm khắc với chính bản thân mình, với các bạn Sale cũ nhưng phải thật rộng lượng với các bạn Sale mới, biết san sẻ và nhân rộng giá trị của mình đến đội nhóm, anh em. Quyền lợi của người quản lí là quyền lợi lâu dài, chính vì vậy nếu người quản lí ỷ chức, ỷ quyền mà tranh lợi với Sale thì suốt đời không bao giờ thành quản lí giỏi.

Dám chịu trách nhiệm

Lãnh đạo Sale là những người quyết đoán trong công việc, dám đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Tuy nhiên nếu quyền lợi không tương xứng với trách nhiệm, có thể người lãnh đạo sẽ không dám ra quyết định vì sợ trách nhiệm.

CEO Cùi Bắp cho biết, nếu quyền lợi quá ít trong khi trách nhiệm quá lớn, người lãnh đạo thường có xu hướng ngại đưa ra các quyết định. Vì nếu quyết định sai, trách nhiệm mà họ phải gánh sẽ rất lớn trong khi quyền lợi thì không có gì thay đổi. Thế nên, để tìm những lãnh đạo quyết đoán, dám làm dám chịu, công ty phải “chọn mặt gửi vàng”, giao quyền lợi và trách nhiệm tương đương nhau.

Trách nhiệm và quyền lợi tương xứng còn tạo cho người lãnh đạo tâm lí thoải mái vì được đối xử công bằng.  Do đó họ sẽ có trách nhiệm hơn trước những quyết định của mình, dám đưa ra quyết định vì sự thành công của quyết định đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình.

Thế nên việc sợ trách nhiệm không dám đưa ra quyết định hoặc trốn tránh trách nhiệm khi ra quyết định sai lầm không hẳn là do người lãnh đạo kém cỏi. Đó còn có nguyên nhân sâu xa là sự không tương xứng giữa trách nhiệm và quyền lợi mà họ nhận được từ tập thể.

Người lãnh đạo Sale giỏi cần biết rằng “mục đích của quản lí Sale là điều hòa phối hợp các hoạt động của Sale, nhằm thực hiện đầy đủ các chức năng quản lí, đảm bảo cho quá trình ra quyết định và thực hiện quyết định của anh chị quản lí Sale một cách chính xác, có hiệu quả” (Cẩm nang Quản lí Sale – CEO Nguyễn Thái Luyện).

Tiểu My

Chưa có nhận xét nào

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được công bố, chúng tôi sẽ đảm bảo về tin mật