Dự án tiêu biểu

Tin tức bất động sản

Sau ngày cách mạng tháng Tám thành công, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. Cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kì, gian khổ. Có một tầng lớp trí thức đã từ bỏ cuộc sống giàu sang, nhiều cơ hội thăng tiến ở nước ngoài để tham gia vào cuộc […]