Dự án tiêu biểu

Tin tức bất động sản

Theo quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM mới, dự kiến đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của thành phố đạt 80-90%. Điều này không chỉ giúp giảm tải cho thành phố trung tâm, thay đổi bộ mặt kinh tế của toàn vùng mà còn làm thay đổi toàn bộ diện mạo của thị […]

Bảng tin nổi bật: DỰ ÁN ALIBABA TÂN THÀNH – NƠI ĐẦU TƯ CHÂN THÀNH HOÀN THIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG