Nhập từ khóa cần tìm

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA TÂN THÀNH CENTER CITY, PHƯỚC BÌNH CENTRAL PARK

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA TÂN THÀNH CENTER CITY, PHƯỚC BÌNH CENTRAL PARK

THÔNG BÁO: CHI TRẢ TIỀN THU MUA DỰ ÁN ALIBABA TÂN THÀNH CENTER CITY, PHƯỚC BÌNH CENTRAL PARK

Căn cứ Hợp đồng hợp tác giữa Công ty CP Địa ốc Chiến Binh Thép, Công ty CP Địa ốc Tia Chớp và Công ty CP Địa ốc Alibaba. Căn cứ vào Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của Quý khách hàng với các công ty trên.

Nay, công ty thông báo đến Quý khách hàng và toàn thể nhân viên Công ty về thời gian chi trả tiền và lãi suất thu mua của 2 dự án như sau:

 

 

 

 

Chưa có nhận xét nào

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được công bố, chúng tôi sẽ đảm bảo về tin mật