Nhập từ khóa cần tìm

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN HẰNG NGÀY

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN HẰNG NGÀY

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN HẰNG NGÀY

Phòng nhân sự thông báo đến toàn thể CB- CNV Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về Chương trình thiện nguyện hằng ngày như một nét văn hóa độc đáo của công ty, góp phần tạo nên những nhà lãnh đạo có tâm và xứng tầm cho Tập đoàn, Quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

 

 

 

Chưa có nhận xét nào

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được công bố, chúng tôi sẽ đảm bảo về tin mật