Nhập từ khóa cần tìm

THÔNG BÁO: HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN CHỦ ĐỀ “XUÂN YÊU THƯƠNG LAN TỎA”

THÔNG BÁO: HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN CHỦ ĐỀ “XUÂN YÊU THƯƠNG LAN TỎA”

THÔNG BÁO: HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN CHỦ ĐỀ “XUÂN YÊU THƯƠNG LAN TỎA”

Phòng Nhân Sự thông báo đến toàn thể CB- CNV của Tập Đoàn Địa ốc Alibaba về hoạt động thiện nguyện với chủ đề “XUÂN YÊU THƯƠNG LAN TỎA” theo nội dung sau:

 

 

 

Chưa có nhận xét nào

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được công bố, chúng tôi sẽ đảm bảo về tin mật